Boekhouding
      - Input
      - Eindejaarsafsluiting
      - Rapportering
      - Opstellen en neerleggen van de jaarrekening

BTW-administratie

Fiscaliteit
      - Personenbelasting
      - Vennootschapsbelasting
      - Fiscale Controles
      - Fiscale Optimalisaties

Loonadministratie

Adviesverlening
      - Begeleiding startende zelfstandigen
      - Begeleiding oprichting, ontbinding en vereffening van de vennootschap
      - Opmaak van allerlei overeenkomsten