Tips voor een vlotte samenwerking

VOLGENDE DOCUMENTEN TIJDIG BINNEN TE BRENGEN
 
EENMANSZAKEN
1.  Dagontvangsten, aankoop- en verkoopfacturen
2.  Driemaandelijks rekeninguitreksel van de BTW-administratie
3.  Een kopie van het rekeninguitreksel waarmee de BTW-voorschotten voldaan werden
4.  Indien u contracten afsluit met derden, banken, verhuurders,Ö bezorg ons steeds tijdig een kopie
5.  Het kan nodig zijn om regelmatig uw bankrekeninguittreksels voor te leggen, daar er soms kosten zijn waar geen stukken van zijn, behalve de afname van uw bankrekening
 
VENNOOTSCHAPPEN
1.  Aankoop- en verkoopfacturen, kasbladen en bankrekeninguittreksels
2.  Duidelijke vermelding aan wie de bedragen betaald zijn en welke via cheques of overschrijvingen overgemaakt werden
3.  Eventueel details van de ontvangen betalingen van uw cliŽnten, indien zij verschillende facturen tegelijkertijd overmaken
4.  Driemaandelijks het rekeningsuittreksel van de BTW-administratie
 
 
 
DRINGEND TE BEZORGEN
 
Alle documenten, in verband met de administratie van de Belastingen en BTW zoals:
1.  Vragen om inlichtingen (binnen de maand beantwoord zijn)
2.  Bericht van wijziging (binnen de maand beantwoord zijn)
3.  Aanslagbiljetten (3 maand om eventueel bezwaar in te dienen)
4.  Aanslag van ambtswege (binnen de maand beantwoord zijn)
5.  Antwoord op bezwaarschriften (binnen de maand beantwoord zijn)
 
 
 
AANGIFTE VAN DE BELASTINGEN JAARLIJKS VERGEZELD VAN:
1.  Alle bankattesten
2.  Alle betalingsbewijzen van alimentatie
3.  Alle attesten van verzekeringsmaatschappijen
4.  Alle attesten van mutualiteit en sociaal verzekeringskas
5.  Alle loonfiches en fiches van andere inkomsten (stempelgeld, mutualiteit, vakantiegeld,Ö)
6.  Een detail van uw kadastraal inkomen en/of inkomens uit verhuringen
7.  Alle attesten van gedane giften
8.  Gelieve de namen en geboortedata van uw kinderen en andere personen die ten laste zijn ook mee te delen